3.1 Gods Community

Input John: Gods Community

(Na eerst een tijd van aanbidding en gebed begint John’s input op 41:30)